Consultarea pieței -” Servicii Catering”

Achiziții

Consultarea pieței

Spitalul de Boli Cronice Călinești, cu sediul în Călinești, str. Dr.Ion Crăciun nr.484, județul Argeș, reprezentata prin Dr. Camelia Șerb – manager, intenționează să achiziționeze servicii de catering pregătire, preparare și livrare hrana pentru pacienți – mic dejun, prânz, cina, gustări pentru diabetici pentru : perioada 1 octombrie 2020 – 31 decembrie 2020 ;  perioada 1 ianuarie 2020 – 30 aprilie 2021,

Obiectul consultarii: Servicii de Catering – pregătire , preparare și livrare hrana pentru pacienți

Pocedura aplicata:   Procedura proprie simplificatain regim de urhenta prin initierea  unui “Anunt de publicitate “ in SICAP  si publicat  pe site-ul spitalului. www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro, cu atribuire on- line/ off-line

Serviciile sus-mentionate (servicii de catering – pregatire , preparare si livrare hrana pentru pacienti ) se regasesc în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 la categoria Servicii de sanatate, servicii sociale și servicii conexe.

Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile și completarile ulterioare, achizitia serviciilor sociale și a altor servicii specifice prevazute în Anexa nr. 2 se face în urmatoarele conditii:                                                                          – în situatia în care valoarea serviciilor în cauza este egala sau mai mare decât pragul valoric prevazut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplica una din procedurile de atribuire prevazute la art. 68 alin. (1) lit. a) – g) din respectiva lege;

– în situatia în care valoarea serviciilor în cauza este mai mica decât pragul valoric prevazut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplica procedura proprie prevazuta la art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016.

Cantitatile zilnice, respectiv lunare, variaza functie de numarul pacientilor internati si in contextul limitarii raspandirii infectiei cu SARS–COV2.

    Potrivit HG 665/2016,  H.G. 429/2008 cu modificarile si completariile ulterioare norma de hrana este 10 lei pacient/ zi cu TVA, iar pentru dieta diabet norma zilnica de hrana este de 15 lei cu TVA, astfel pretul unitar pe meniu se calculeaza conform HG 665/2016,  H.G. 429/2008 cu modificarile si completariile ulterioare  la care se adauga cheltuielile indirecte propuse de catre ofertant.          

Pentru prestarea serviciilor se va respecta legislatia in vigoare privind codul muncii, normele si reglementarile specifice privind protectiei muncii, HG 665/2016, H.G. 429/2008 cu modificarile si completariile ulterioare, precum si actele normative si reglementarile legislative in vigoare privind conditiile igienico-sanitare pentru depozitarea şi pastrarea produselor agroalimentare, respectiv pentru prepararea si livrarea hranei.

Standarde de calitate si experienta similara.

In baza contractului prestatorul isi asuma in mod ferm si irevocabil urmatoarele obligatii:

– Prestatorul se obliga sa asigure termenele de livrare a hranei in conformitate cu programul de servire al meselor intocmit de autoritatea contractanta.

Programul pentru livrarea hranei la sediul spitalului este urmatorul pentru pacientii internati :

– mic dejun: ora 8,00 – 8,15

– masa de pranz: ora 12,00 – 12,15

– cina : ore 17,45 – 18,00

Nota : Gustarile supliment se comanda strict pentru pacientii internati cu afectiuni diabetice si se aduc odata cu micul dejun si prinzul.

Prepararea si distribuirea hranei  se va face 7 zile pe saptamana, de luni pana duminica, inclusiv.

Prestatorul are obligatia de a pastra probe alimentare recoltate din toate produsele preparate pentru autoritatea contractanta, timp de 48 de ore, la dispozitia verificarilor achizitorului si/sau a organelor de control abilitate.

Livrarea hranei se va face in timp util pentru distribuirea la pacienti conform programului.

– Prestatorul işi asuma responsabilitatea ca micul dejun, masa de prânz, gustarea si cina, sa fie conforme normelor legale in vigoare.

– Prestatorul isi asuma obligatia ca hrana sa se incadreze in pretul total al alocatiei de hrana conform HG 665/2016 .

– Prestatorul se obliga sa preparare hrana in conformitate cu necesitatile calorice si cantitative ale pacientilor, conform meniului comunicat de catre asistentul dietetician. Achizitorul va inainta prestatorului meniul intocmit in avans pe o saptamana in ziua de vineri a saptamanii curente pentru saptamana urmatoare. In cazul in care apar situatii de forta majora si nu se poate respecta meniul stabilit , achizitiorul poate propune o alternativa de meniu, comunicata in timp util, cu cel putin 24 de ore inainte de momentul livrarii, prestatorului.

– Prestatorul se obliga sa nu prepare si sa nu livreze alimente nerecomandate pacientilor internati in spital.

– Prestatorul se obliga sa nu prepare si sa nu livreze alimente cu continut crescut de grasimi, zahar, sare sau calorii per unitate de vanzare , precum si alimentele neambalate (la vrac) sau neetichetate.

– Prestatorul se obliga sa asigure prepararea hranei din produse agroalimentare de calitate, insotite obligatoriu de certificate de calitate şi sanitar veterinare.

– Prestatorul se obliga sa asigure conditiile igienico-sanitare prevazute de actele normative in vigoare pentru depozitarea şi pastrarea produselor agroalimentare, respectiv pentru prepararea si livrarea hranei.

– Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele şi/sau performantele prevazute în normele legale în vigoare

– Prestatorul se obliga sa transporte şi sa livreze hrana, cu mijloace de transport autorizate DSP și DSV, in recipiente închise etanș, individuale pentru fiecare fel de mâncare, respectiv în recipiente separate pentru gustări și mic dejun, în conformitate cu normele de igiena in vigoare. Mijloacele de transport şi/sau recipientele folosite la transportul alimentelor trebuie menținute curate și în bune condiții pentru a proteja alimentele de contaminare şi trebuie sa permită o curățire si/sau dezinfecție adecvate.

– Prestatorul are obligatia sa livreze hrana direct la sediul Spitalului de Boli Cronice.  La livrare, se va întocmi fişa de insotire a alimentelor ( pentru fiecare transport ) care se va semna de catre reprezentantii prestatorului si de catre reprezentantul spitalului.

– Prestatorul se obliga sa intocmeasca cantitativ-valoric documentele legale (note de distributie/ livrare , bonuri de predare-transfer , restituire, bonuri de repartitie-distributie) pentru livrarea produselor agroalimentare şi a altor bunuri ce intra in consum. Produsele aprovizionate vor fi insotite de documente legale prevazute de legislatia in vigoare (facturi fiscale, aviz de insotire a marfii, avize, certificate sanitar veterinare, declaratii de conformitate, certificate de calitate).

– Prestatorul se obliga sa execute serviciile prezentului contract exclusiv cu personal calificat. Personalul prestatorului care lucreaza la prepararea hranei trebuie sa aiba analizele medicale la zi şi sa respecte regulile igienico-sanitare prevazute de legislatia in vigoare.

Personalul bucatariilor sau oficiilor va fi supus controlului medical la angajare si controalelor medicale periodice. Fiecare persoana care lucreaza in zona de manipulare a alimentelor va mentine curatenia personala la un nivel inalt si va purta echipament de protectie adecvat si curat.

– Prestatorul işi asuma obligatia de a presta serviciul de peparare şi livrare a hranei in deplina concordanta cu prevederile legale in vigoare .

– Prestatorul va obtine de la institutiile abilitate avizele şi autorizatiile privind activitatile de: protectia muncii, P.S.I, in vigoare la data intocmirii contractului de servicii şi actualizarea acestora pe toata durata contractului.

– Echipamentele cu care prestatorul va furniza serviciile, cât şi echipamentele de rezerva vor fi conform legislatiei române in vigoare şi standardelor europene.

– Prestatorul trebuie sa rezolve imediat sesizarile si reclamatiile privind calitatea hranei.

– In vederea rezolvării problemelor curente și evitării unor disfuncționalități, prestatorul va numi o persoana cu responsabilități operative care va prelua zilnic solicitările din partea achizitorului .

-Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor de preparare si livrare a hranei. Totodata, este raspunzator atât de siguranta tuturor operatiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

 

Tabel de ofertă:

Nr. crt Denumire achiziție PU fără TVA PU cu TVA
1 Norma zilnică de hrană cu cheltuieli indirecte

 

În acest context, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne transmite oferta dvs. prin E-mail : spitalulcalinesti@yahoo.com, sau letric, care trebuie sa conțină cel putin următoarele informații:

– Datele de identificare ale societății (adresa, număr de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie), precum si datele de contact ale persoanei desemnate sa se implice în relațiile cu Spitalul de Boli Cronice Călinești.

Data limita de depunere a ofertelor 18.09.2020, ora 10.

Persoana de contact: Ec. Melesiandu Mihaela- telefon:              0730899046

Întocmit ,

Ec. Melesiandru Mihaela

MANAGER,

Dr. Serb Camelia Eugenia

 

Descarcă formularul cerere

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *