Mass-media

PURTĂTOR DE CUVÂNT – RELAȚIA CU PRESA   

Ref. Pompilia MITULESCU
Telefon: 0248/545.575;
Fax: 0248/651.280;
Email: mcss@spitaluldebolicronicecalinesti.ro
Email: contact@spitaluldebolicronicecalinesti.ro

REGULI PRIVIND ACCESUL MASS-MEDIA ÎN SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI

Accesul reprezentanților mass-media în Spitalul de Boli Cronice Călinești se realizează doar în baza acordului dat de către purtătorul de cuvânt sau managerul spitalului. În acest sens reprezentanții mass-media vor face demersuri scrise către conducerea spitalului în vederea obținerii acordului de acces în spital (filmare, interviu).

Reprezentanții mass-media care prezintă informații audio-video din interiorul spitalului au obligația de a asigura informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a evenimentelor relatate. In Spitalul de Boli Cronice Călinești accesul reprezentanților mass-media se face însoțit numai de către purtătorul de cuvânt desemnat sau de manager. Accesul in spital se face cu echipament corespunzător de protecție.

Reprezentanții mass-media nu vor lua interviuri, nu vor efectua filmări ale pacienților din cadrul  spitalului, decât după ce se va obține acordul scris al acestora și cu acordul medicului curant.

Reprezentanții mass-media care obțin și utilizează informații din cadrul spitalului folosind mijloace de înregistrare audio-video ascunse, se fac răspunzători pentru aceste fapte și vor suporta consecințele. Utilizarea metodelor menționate atrage după sine interzicerea accesului în cadrul Spitalului de Boli Cronice Călinești, cu alte ocazii, pe termen nelimitat.

DECLARAŢIE JURNALIST

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

FORMULAR ACREDITARE MASS-MEDIA