Despre noi


SCURT ISTORIC

Spitalul  de Boli Cronice Călineşti, având ca for tutelar Consiliul Judeţean Argeş, este amplasat în comuna Călineşti, Judeţul Argeş, la o distanţă de 18 km de Piteşti.
În anii 1906 – 1908 s-a construit Spitalul Rural Călineşti, care a funcţionat cu 25 de paturi, o singură secţie  – medicină generală – şi un medic până în anul 1944.
În anul 1985 s-a dat în folosinţă noul pavilion al spitalului, o construcţie modernă şi cu un înalt grad de asigurare al confortului.
În anul 1988 Spitalul Călineşti se prezenta ca o instituţie sanitară cu ample posibilităţi de investigare şi tratament ale diferitelor boli, stând la dispoziţia locuitorilor din partea central-sud-estică a judeţului Argeş.
Secţiile de chirurgie, obstetrică-ginecologie precum şi secţiile de boli interne şi pediatrie, au fost dotate cu aparatura modernă necesară, bucurându-se de o largă recunoaştere şi contribuind în modul cel mai eficient la ocrotirea sănătaţii populaţiei din zonă. Având un colectiv de cadre bine organizat, Spitalul Călineşti s-a bucurat de-a lungul timpului de un mare prestigiu.

DESCRIEREA  SITUAȚIEI  ACTUALE  A  SPITALULUI

În prezent Spitalul de Boli Cronice Călineşti este un spital care asigură asistenţă bolnavilor cu afecţiuni cronice şi asistenţa bolnavilor cu afecţiuni oncologice, deservind o populaţie de circa 50.000 de locuitori din 11 comune arondate.
Are în structură un număr total de 40 de paturi, pentru Sectia de Boli Cronice 30 de paturi si 10 paturi pentru Compartimentul Ingrijiri Paliative. Structura spitalului include şi Camera de gardă, Cabinet ambulatoriu de specialitate Medicină Internă, Farmacie şi Aparat funcţional.
Persoanele internate beneficiază de asemenea şi de  analize medicale de laborator, radiologie şi imagistică medicală, ecografii.
Ambulatoriul de specialitate al spitalului are în componentă  un cabinet de medicină internă.

Resursele umane reprezintă una din cele mai importante investiții ale unei organizații, cu rezultate care devin tot mai evidente în timp, eficacitatea utilizării lor determină eficacitatea utilizării celorlalte resurse ale organizației.
Din punct de vedere al dotării, spitalul deține la momentul actual aparatură și instrumentar pentru asigurarea și desfășurarea unui act  medical în bune condiții:
– posedă autorizație sanitară de funcționare;
– clădire bine îngrijită, reparată, igienizată şi reabilitată;
– dotare corespunzătoare pentru tipul de servicii pe care le oferă;
– dotare cu aparatură medicală;
– personal tânăr, bine pregătit;
– capacitate mare de absorbție;
– locație excelentă;
– utilități proprii: apă, gaze, etc.