ANUNȚ Nr.5532 din 05.10.2023 – PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A UNEI FUNCTII CONTRACTUALE VACANTE IN CADRUL SPITALULUI DE BOLI CRONICE CALINESTI

Nr.5532/05.10.2023 ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A UNEI FUNCTII CONTRACTUALE VACANTE IN CADRUL SPITALULUI DE BOLI CRONICE CALINESTI In conformitate cu dispozitiile art. 32 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul de Boli Cronice Calinesti, anunta ocuparea prin transfer, la cerere, a […]

Continue Reading

ANUNȚ NR. 4514 din 16.08.2023 – PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE ÎN CADRUL SPITALULUI DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI

NR. 4514/16.08.2023 ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE ÎN CADRUL SPITALULUI DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI In conformitate cu dispozitiile art. 32 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul de Boli Cronice Calinesti anunta ocuparea prin transfer, la cerere, […]

Continue Reading

Anunț de Publicitate SICAP nr. ADV1372755 din 04.07.2023

1.Obiectul Procedurii : ” Lucrari reparatii si modernizare ascensor de 6 persoane 4 statii 500 kg” conform Caietului de sarcini nr.3556/29.06.2023, Cod CPV: 424161006 – Ascensoare 2. Valoarea maxima estimata : 147.059 lei fara TVA , 175.000 lei cu TVA ; 30.012 eur făra TVA. 3. Procedura de achizitie aplicata : Achizitie directa online, prin […]

Continue Reading

Anunț nr. 2795 din 16.05.2023 – suspendare procedură de ocupare a posturilor vacante, pentru urmatoarele posturiꓽ – medic primar, specialitatea medicina de familie cu competenta ingrijiri paliative in cadrul Sectiei Ingrijiri Paliative; – medic specialitatea medicina de familie cu competenta ingrijiri paliative in cadrul Sectiei Ingrijiri Paliative.

Nr. 2795 / 16.05.2023 ANUNȚ Avand in vedere prevederile art IV din OUG nr. 34/2023 privind unele   masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, se suspenda procedura de ocupare a posturilor vacante, pentru urmatoarele posturiꓽ – medic primar, specialitatea medicina de familie cu competenta ingrijiri paliative in cadrul […]

Continue Reading

Anunț nr. 2764 din 16.05.2023 – la concursul organizat de Spitalul de Boli Cronice Calinesti pentru ocuparea postului de director medical, nu au fost inregistrate dosare de participare la concurs.

Nr. 2764 / 16.05.2023 ANUNȚ La concursul organizat de Spitalul de Boli Cronice Calinesti pentru ocuparea postului de director medical, nu au fost inregistrate dosare de participare la concurs. MANAGER INTERIMAR, Ec. Pompilia Mitulescu RUNOS Ec. Mihaela Baltă

Continue Reading

Anunț de Publicitate SICAP nr. ADV1363367 din 11.05.2023

1. Obiectul achiziției :   ” Servicii medicale – medic specialist competenta îngrijiri paleative „conform caiet de sarcini nr.2679  din 11 mai  2023.  Cod CPV 85121200-5 : Servicii prestate de medici specialiști . 2. Valoarea maximă lunară – 6.258,86lei fără TVA; 7.448lei cu TVA. 3. Procedura de achiziții aplicată : Procedura simplificata proprie, servicii sociale și […]

Continue Reading

Anunț de Publicitate SICAP nr. ADV1363192 din 10.05.2023

1.Obiectul Procedurii : ” Lucrări reparații și modernizare ascensor de 6 persoane, 4 stații, 500 kg”, conform  Caietului de sarcini nr.2618 din 9 mai 2023. Cod CPV: 424161006 – Ascensoare 2. Valoarea maxima estimată : 147.059lei fără TVA , 175.000lei cu TVA ; 30.012eur fără TVA. 3. Procedura de achiziție aplicată :        […]

Continue Reading

Anunț nr. 2460 din 2.05.2023 – concurs/examen conform O.M.S nr. 166/2023, pentru ocuparea urmatoarelor posturi  vacante, pe perioada nedeterminată, cu norma intreagaꓽ       -medic primar, specialitatea medicina de familie cu competenta ingrijiri paliative in cadrul Sectiei Ingrijiri Paliative; – medic specialitatea medicina generala cu competenta ingrijiri paliative in cadrul Sectiei Ingrijiri Paliative.

Nr.2460 / 02.05.2023   ANUNȚ        Spitalul de Boli Cronice cu sediul în Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr.484, organizează  concurs/examen conform O.M.S nr. 166/2023, pentru ocuparea urmatoarelor posturi  vacante, pe perioada nedeterminată, cu norma intreagaꓽ -medic primar, specialitatea medicina de familie cu competenta ingrijiri paliative in cadrul Sectiei Ingrijiri Paliative; -medic specialitatea medicina generala cu competenta […]

Continue Reading

Anunț nr. 2217 din 21.04.2023 – ă concurs /examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează: DENUMIREA POSTULUIꓽ DIRECTOR MEDICAL

ANUNȚ În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul de Boli Cronice Calinesti, […]

Continue Reading

Anunț de publicitate nr.2025 din 10.04.2023 – Erată Documentația de atribuire servicii catering 2023

Tip Anunt : ANEXA 2, la Legea nr. 98/2016; Anunt de publicitate Nr.2025 din 10.04.2023 ; Publicat SICAP : Numar anunt: ADV1356907 din 10.04.2023 Obiectul achiziției ” Servicii catering -pregatire preparare si livrare hrana pentru pacienti  ” conform caiet de sarcini nr.2018/10.04.2023 Termen limita de depunere oferta 25.04.2023, ora 12:00 Erată Documentația de atribuire servicii […]

Continue Reading