Anunț nr. 6209 din 17.11.2022 – concurs /examen pentru ocuparea functiei specifice comitetului director a unitatii de director medical, vacant pe perioada determinata de 4 ani;

Nr. 6209 / 17.11.2022 ANUNȚ În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017,       Spitalul de […]

Continue Reading

Anunț de publicitate nr. 4812 din 19 septembrie 2022 – Servicii prestate de asistent medical generalist

Achiziție publică: ” Servicii prestate de asistent medical generalist”– un post Achiziții servicii sociale si alte servicii specifice prevăzute de anexa nr.2 la Leg. Nr.98/2016 privind Achizițiile Publice . Anunț de publicitate SICAP : Număr anunț: ADV1315536; Tip contract: Servicii; Tip anunț: Anexa 2 DESCARCĂ ÎN FORMAT PDF CAIET DE SARCINI – Servicii prestate de […]

Continue Reading

Anunț de publicitate nr. 4556 din 5 septembrie 2022 – Servicii prestate de Infirmieră

Achiziție publică: ” Servicii prestate de infirmieră”– un post infirmieră Achiziție servicii sociale si alte servicii specifice prevăzute de anexa nr.2 la Leg. Nr.98/2016 privind Achizițiile Publice . Anunț de publicitate SICAP : Număr anunț: ADV1312839;Tip contract: Servicii; Tip anunța: Anexa 2 Data publicare: 06.09.2022 09:38 Atașat vă rog să publicați și documentația. Descărcare în […]

Continue Reading

Anunț de publicitate nr. 4555 din 5 septembrie 2022 – Servicii prestate de asistent medical generalist

Achiziție publică: ” Servicii prestate de asistent medical generalist „– un post asistent medical generalist Achiziție servicii sociale si alte servicii specifice prevăzute de anexa nr.2 la Leg. Nr.98/2016 privind Achizițiile Publice . Anunț de publicitate SICAP : Număr anunț: ADV1312790 / 05.09.2022 Descarcă fișierul în format pdf Caiet de sarcini

Continue Reading