Camera de gardă

DOTĂRI

  • aparat de urgență complet – conform baremului aprobat;
  • glucometru, termometru, pulsoximetru;
  • rețea informatică și soft specializat (asigură evidența clară a pacienților pe întreg spitalul);
  • concentrator de oxigen;

Pachetul minimal de servicii medicale în asistență medicală spitalicească cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continua și de zi și se acordă în situația în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat.

Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienților în regim de spitalizare de zi sunt urgentele medico-chirurgicale unde spitalul acordă serviciile medicale având obligația să evalueze situația medicala a pacientului și să îl externeze dacă serviciile de urgență nu se mai justifică. Pentru spitalizarea continuă, la solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continua cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitalicești de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgență.