Anunț nr. 6650 din 16.12.2021 – REZULTAT FINAL LA EXAMENUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT– SECȚIE BOLI CRONICE

6650 / 16.12.2021 REZULTAT FINAL LA EXAMENUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT– SECȚIE BOLI CRONICE Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj final Admis/ Respins   1.   Craciun Mihaela   73,67  puncte   ADMIS   2.   Vlad Andreea Georgiana   80,25 puncte   ADMIS Secretar comisie examen, Ec. Baltă Mihaela

Continue Reading

Anunț nr. 6623 din 15.12.2021 – REZULTAT CONTESTAȚIE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT– SECȚIE BOLI CRONICE

6623 / 15.12.2021 REZULTAT CONTESTAȚIE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT– SECȚIE BOLI CRONICE Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj proba scrisă inițială Punctaj contestație Admis/ Respins   1.   Craciun Mihaela   46 Puncte   51 Puncte   ADMIS Secretar comisie examen, Ec. Baltă Mihaela

Continue Reading

Anunț de publicitate nr. 6616 din 15.12.2021 – SERVICII ECONOMIST LICENȚIAT ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Nr: 6616/15.12.2021 Anunț de Publicitate SICAP : ADV1262864 ANUNT DE PUBLICITATE SERVICII ECONOMIST LICENȚIAT IN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL I. AUTORITATEA CONTACTANTA: Spitalul de Boli Cronice Calinesti, cod fiscal: 31184060, cu sediul in Calinesti str. Dr. Ion Craciun, nr. 484, tel. 0248 545 575, fax: 0248 651 281; 1. Obiectul Achizitiei publice – SERVICII ECONOMIST IN […]

Continue Reading

Anunț de publicitate nr.6611 din15.12.2021 – Achiziție directă – Sistem de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu cu confirmare de evacuare persoane din încăpere

Nr: 6611/15.12.2021 Anunț de Publicitate SICAP: ADV1262838 ANUNT DE PUBLICITATE Achiziție directă – Sistem de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu cu confirmare de evacuare persoane din încăpere AUTORITATEA CONTACTANTA: Spitalul de Boli Cronice Călinești, cod fiscal: 31184060, cu sediul in Călinești str. Dr. Ion Crăciun, nr. 484, tel. 0248 545 575, fax: 0248 651 […]

Continue Reading

Anunț nr. 6550/13.12.2021 – rezultate proba scrisă  la concursul de ocupare a posturilor de asistent medical debutant in cadrul Secției Boli Cronice

Nr. 6550/13.12.2021                                                REZULTATE PROBA SCRISĂ  la concursul de ocupare a posturilor de asistent medical debutant in cadrul Secției Boli Cronice   Nr Crt. Nume si prenume Punctaj obtinut proba scrisa Admis /Respins […]

Continue Reading

Anunț nr. 6270 din 2.12.2021 – reprogramare concurs pentru ocuparea posturilor de asistent medical debutant – Secția Boli Cronice

Nr. 6270/02.12.2021 ANUNŢ REPROGRAMARE CONCURS Spitalul de Boli Cronice, cu sediul în localitatea Călinești, strada  Dr. Ion Crăciun, număr 484, județul Argeș, anunță reprogramarea concursului pentru ocuparea posturilor de asistent medical debutant – Secția Boli Cronice astfel: – Proba scrisă în data de 13.12.2021, ora 11,00, – Proba interviu în data de 16.12.2021, ora 11,00 . […]

Continue Reading

Anunț nr. 6076 din 23.11.2021 – amânare concurs pentru ocuparea posturilor de asistent medical debutant – Secția Boli Cronice

Nr. 6076/23.11.2021 ANUNȚ Având in vedere prevederile art. 38 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, […]

Continue Reading

Anunț nr. 6086 din 23.11.2021 – rezultate finale Concurs Director Financiar Contabil

Nr. 6086/23.11.2021 ANUNȚ REZULTATE FINALE Concurs Director Financiar Contabil Nr. Crt. Nume si prenume candidat Nota finala   Admis / Respins  pentru ocupare post 1. ZEVEDEI ELENA MADALINA 9,00 ADMIS Contestarea rezultatului final, cu excepția interviului de selecție se va face in termen de 24 de ore de la data afișării. Secretar comisie examen, Ec. […]

Continue Reading

Anunț nr. 6083 din 23.11.2021 – rezultate probă interviu examen funcție director financiar contabil

Nr.6083/23.11.2021 REZULTATELE OBŢINUTE INTERVIU examen funcție director financiar contabil Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nota obţinuta Admis / Respins 1. ZEVEDEI ELENA MADALINA 9,25 ADMIS Secretar comisie examen, Ec. Baltă Mihaela

Continue Reading

Anunț nr. 6079 din 23.11.2021 – rezultate privind proiectul de specialitate examen funcție director financiar contabil

Nr. 6079/23.11.2021 REZULTATELE OBŢINUTE ÎN URMA SUSŢINERII PROIECTULUI DE SPECIALITATE examen funcție director financiar contabil Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nota obţinuta Admis / Respins 1. ZEVEDEI ELENA MADALINA  9,00 ADMIS Secretar comisie examen, Ec. Baltă Mihaela

Continue Reading