Anunț de publicitate SICAP nr. ADV1198133

Anunț de publicitate SICAP nr. ADV1198133 ; TIP ANUNT: ANEXA 2 Obiectul achiziției ” Servicii medicale – medic specialist competenta îngrijiri paleative ” – caiet de sarcini – Cod CPV 85121200-5 : Servicii prestate de medici specialiști Norma de lucru va fi de 3,5ore/zi. Durata contractului Perioada 1 martie – 31 decembrie 2021 . Valoare […]

Continue Reading

Anunț concurs pentru ocuparea funcției de manager

Borderou rezultate selecție dosare – concurs manager Publicat azi 08.03.2021 0ra 15:00 Grila evaluare proiect de management Publicat azi 08.03.2021 0ra 15:00 Borderou privind rezultatele testului grilă – concurs manager Publicat azi 11.03.2021 0ra 13:30 Borderou privind rezultatul obținut la susținerea proiectului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică – concurs manager Publicat azi 18.03.2021 […]

Continue Reading