ANUNT DE PUBLICITATE Servicii de analize medicale de laborator 85145000-7: servicii prestate de laboratoaremedicale(Rev.2)

Achiziții

Manager interimar,                 Director Financiar – Contabil,                      Director Medical,
Ec. Mitulescu Pompilia               Ec.   Zevedei Elena Madalina                Dr. Sarboiu Raluca Maria

Nr. 1814/08.04.2024

ANUNT DE PUBLICITATE
Servicii de analize medicale de laborator
85145000-7: servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)

1.Informatii despere autoritatea contractanta

Autoritatea Contractanta                                                              SPITALUL DE BOLI CRONICE CALINESTI
Adresa: Str.Dr. Ion Craciun, Nr.484
Localitate: Calinesti Cod postal:117195 Tara: Romania
Punct de contact: Spitalul de Boli Cronice Calinesti Telefon:  0248 545 575 int.103
E-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com/ achizitii@spitaluldebolicronicecalinesti.ro Fax: 0248 651 280
Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro
Adresa profilului cumparatorului ) URL: www. e-licitatie.ro
Tipul autoritatii contractante si activitatea principal Spital / Sanatate
Persoane de Contact :  Ec. Achizitii ; Georgescu Dalia , Melesiandru Mihaela tel.: 0248 545 575 int.103

2.Obiectul Procedurii :  Spitalul de Boli Cronice Calinesti  intentioneaza sa achizitioneze  in regim de urgenta  servicii analize medicale de laborator , de la  un laborator  acreditat specializat  si competitiv . Structura si volum analizelor sunt specificate in Anexa atasata la caietului de sarcini.

  1. Cod CPV : 85150000-7: analize medicale de laborator

4.Valoarea estimata  a achizitie :

Valoare  maxima unitara lunara : 37.238,36 lei fara TVA ; 44.313,65 lei cu TVA.

Perioada 1 mai 2024 – 31 decembrie 2024– 8 luni. – 297.906,88 lei fara TVA, 354.509,21 lei cu TVA                                                                                                                                                                Perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2024 – 4 luni . – 148.953,44  lei fara TVA, 177.254,59  lei cu TVA

5.Procedura de achizitie aplicata :  procedura simplificata proprie, criteriul de selectie pretul cel mai scazut, conform documentatiei de atribuire publicate  pe site SICAP  www.e-licitatie.ro si www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro la sectiunea achizitii.

  1. Conditii de participare conform caietului de sarcini nr. 1652 din 29 martie 2024 anexat.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 zile. Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila pe toata perioada de valabilitate prevazuta. Nu se accepta depunerea de oferte alternative.

Documentele , formularele achizitiei :

Formularul 1:  Scrisoare de inaintare;

Formularul 1.1 : Infornatii generale

Formularul 2 Declaratie privind evitarea conflictului de interese ( art. 58 – 60 din Legea 98/2016)

Formularul 3: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164 din LEGEA 98/2016 privind achizitiile publice

Formularul 4: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice

Formularul 5: Declaratie privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si protectia muncii;

Formularul 6 : Oferta financiara

Formularul 7: Oferta tehnica

  1. Durata contractului : Contractarea se va face in functie de fondurile disponibile incepind cu data de 1 mai pana la  31 dec.2024  si prin incheierea automata de act aditional pentru maxim 4 luni in anul 2025 sau pana la aprobarea BVC-ului.
  2. Sursa de finantare a achizitiei publice: Fonduri alocate de la Casa de Asigurari de sanitate Arges, Credite bugetare Consiliul Judetean Arges.
  3. Clarificari : orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la documentatia de atribuire cu cel putin 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
  4. Raspuns clarificari: autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde oricarei solicitari de clarificare in maxim 1 zile de la data solicitarii din partea operatoriilor economici.

12.Criteriul de atribuire:  pretul cel mai scazut dupa indeplinirea cerintelor obligatorii, conditiilor de excludere; evaluarea ofertelor va avea loc la sediul spitalului din Com. Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484, criteriul de selectie pretul cel mai scazut; comisia de evaluare va constata existenta si valabilitatea documentelor solicitate de spital; Ofertele care nu sunt complete vor fi response.

  1. Termen limita primire oferte : 16 aprilie 2024 ora 10.00 electronic pe adresa de e-mail :

achizitii@spitaluldebolicronicecalinesti.ro sau la sediul Spitalului de Boli Cronice Calinesti , str. Dr. Ion Craciun , nr. 484 , Calinesti , Arges .

Comunicarea finala  se va realiza prin e-mail, astfel fiecare operator economic va indica in scrisoarea de inaintare o adresa de e-mail valida.

  1. Data deschidere oferte : 16 aprilie 2024 , ora : 13:00 la adresa autoritatii contractante , str. Dr. Ion Craciun , nr. 484, Calinesti, Arges .
  2. Comunicarea finala : maxim 3 zile lucratoare de la data deschiderii ofertelor.

Comp. achizitii publice si aprovizionare,
Ec.  Georgescu Dalia

CAIET DE SARCINI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *