Anunț de Publicitate SICAP : ADV1150970

Achiziții

Spitalul de Boli Cronice Calinesti
Nr. 2605 din 04.06.2020
Anunt de Publicitate SICAP : ADV1150970
TIP ANUNT: ANEXA 2 DATA PUBLICARE: 05.06.2020;ora 12.48

Aprobat Manager,
Dr. Serb Camelia Eugenia

ANUNT DE PUBLICITATE
1.Adresa postala : Str. Dr. Ion Crăciun, Nr. 484,Comuna Calinesti Județul Argeș
2.Obiectul Procedurii : achiztia de servicii farmaceutice – farmacist – prestate de catre persoana fizicainregistrata juridic – care are capacitatea profesionala si juridica de exercitare a profesiei de farmacist sef
conform caietului de sarcini nr. 2604 din 4 iunie 2020.
In principal pentru asigurarea conditiilor legale de depunere ,obtinere a autorizatiei de functionare pentru
farmacie cu circuit inchis in cadrul Spitalului de Boli Cronice Calinesti .
Obligatiile prestatorului vor fi cele specifice pentru pozitia corespunzatoare de “ Farmacist Sef ” pentru
farmacie cu circuit inchis conf. Ordinul nr. 444 din 25 martie 2019 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unitaţilor farmaceutice.
3. Cod CPV : 85149000-5 serviciii farmaceutice – anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 care face referire la Servicii de
sanatate, servicii sociale si servicii conexe.
4.Procedura de achizitie aplicata : Achizitie directa – online sau offline- ,criteriul de selectie pretul cel mai
scazut, conform documentatiei de atribuire publicate :
Site-ul oficial al spitalului : www.spitaluldebolicronicecalinesti.com la sectiunea achizitii.
Anunt de publicitate https://sicap-prod.e-licitatie.ro.
5. Valoarea maxima estimata cu TVA
Pretul unitar lunar este de 5.300,00leifara TVA, 6.307,00lei cu TVA.
Valoarea estimata de la data semnarii contractului pina la 31 dec.2020 :31.800,00lei fara TVA,37.842,00lei cu T
6. Durata contractului : intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti. Contractul se incheie pana la data
de 31.12.2020 fara modificarea pretului unitar .
Contractul va putea fi reziliat unilatereal de catre achizitor printr-o notificare prealabila facuta in termen de maxim
10zile calendaristice la ocuparea postului de farmacist sef prin concurs.
7. Sursa de finantare a achizitiei publice : Fonduri alocate de la Casa de asigurari de sanitate Arges,
Credite bugetare Consiliul Judetean Arges.
8. Clarificari : orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la documentatia de
atribuire cu cel putin 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
1
9. Raspuns clarificari : autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde oricarei solicitari de clarificare
in maxim 2 zile de la data solicitarii din partea operatoriilor economici.
10.Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut.
11. Termen limita primire oferte : 15.06.2020 ora 11.00 la sediul Spitalului de Boli Cronice Calinesti , str.
Dr. Ion Craciun , nr. 484 , Calinesti , Arges , Secretariat .
12. Data deschidere oferte : 15.06.2020 , ora 12:00 la adresa autoritatii contractante , str. Dr. Ion Craciun ,
nr. 484 , Calinesti , Arges , Secretariat.
Termenul limita de depunere a ofertelor va fi de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului si
termenul de raspuns va fi de pina la data de 18.06.2020, avind in vedere caracterul urgent.
Comunicarea se va realiza prin e-mail /sau in cazuri exceptionale la sediul autoritatii, astfel fiecare
operator economic va indica in scrisoarea de inaintare o adresa de e-mail valida .
Persoana de contact : Ec.achizitii Huzui Paraschiva; tel. 0744437893.

Intocmit,
Ec. Achizitii,Huzui Paraschiva
Director Financiar – Contabil , Director Medical,
Ec. Mielusan Elena Liliana Herman Mihaela
2
Anunt de Publicitate :
Achizitie de Servicii medicale prestate de medici specialisti – Specialitatea medicina interna – 2 posturi
Publicat : https://sicap-prod.e-licitatie.ro.; NR ANUNT: ADV1140743 TIP ANUNT: ANEXA 2
Termen limita primire oferte : 20.04.2020 ora 11.00 la sediul Spitalului de Boli Cronice Calinesti , str. Dr.
Ion Craciun , nr. 484 , Calinesti , Arges , Secretariat.
Documentele achizitiei : caiet de sarcini și formulare atasate
Caiet de sarcini – descărcare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *