ERATA – Anunt de publicitate : ADV1152992 /17.06.2020″ – modificare Caiet de sarcini și termen de depunere a ofertelor.

Achiziții

„ERATA – Anunt de publicitate : ADV1152992 /17.06.2020″ – modificare Caiet de sarcini și termen de depunere a ofertelor.”

Anunt de publicitate:   ADV1152992 / 17.06.2020

1.Adresa postala : Str. Dr. Ion Crăciun, Nr. 484,Comuna Calinesti  Județul Argeș
2.Obiectul Procedurii : :   Furnizare, transport, punere in functiune, instruire personal si asigurare service pe perioada de garantie pentru Grup electrogen  capotat, insonorizat, cu pornire automata, tablou AAR (ATS) inclus, putere St-by 70 kVA, 50 Hz, motorizare diesel, conform caiet de sarcini nr.2861 din 22 iunie 2020. anexat.
3. Cod CPV: 31121000-0  « Grupuri electrogene  «
4.Procedura de achizitie aplicata :   Achizitie directa on-line in SEAP, prin publicare in SEAP anunt de publicitate.
Selectarea ofertantului se va face pentru produsele  achizitionate in functie de respectarea specificatiilor tehnice si pretul cel mai mic conform documentatiei de atribuire publicate pe site-ul oficial al spitalului http://www.spitaluldebolicronicecalinesti.com si pe site-ul SICAP  www.e-licitatie.ro. Dupa atribuirea contractului se va constitui garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului in ternen de 5 zile de la data de semnari lui. Prin una din modalitatile prevazute de art. 39 HG  din 395/2016  .
Garantia va fi valabila pe toata perioada  de garantie  a echipamentelor 24 luni.
Achizitia prin aceasta procedura la acest indicator nu depaseste pe anul 2020 pragul  valoric prevazut de art.7 alin.(5) din Leg. 98/2016 privind achizitiile publice.
Având în vedere valoarea estimata a achizitiei, în baza prevederilor art. 43 alin. 3 din HG 395/2016,
-(3) Prin exceptie de la alin. (1), în cazul în care valoarea estimata a achizitiei este mai mica de:
c) 4.500 lei, autoritatea contractanta are dreptul de a plati direct, pe baza angajamentului legal, fara   acceptarea prealabila a unei oferte
5. Valoarea MAXIMA estimata cu TVA : 29.411,77 lei fara TVA; 35.000 lei cu TVA.
6. Durata contractului :   incepind cu data semnarii   pina la data punerii in functiune al echipamentului , dar nu mai tirziu de 10 zile calendaristice. 
6.1.  Conditii de livrare  :                                  
6.1.1. Termen de livrare maxim 25 zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti; la livrare echipamentele vor fi insotite in mod obligatoriu de documentele –   aviz de insotire a a marfii ( in original), declaratie/certificat de conformitate, certificat de garantie si calitate (buna functionare), declarative tehnica de utilizare in limba romana.
6.1.2 Termenul de garantie al produselor  24 luni;
6.1.3. Livrarea la sediul beneficiarului fara costuri suplimentare ;
6.1.4. Acordarea de asistenta tehnica pentru montare , instalare echipament
Garantia va fi valabila pe toata perioada  de garantie  a echipamentelor 24 luni  .
Achizitia prin aceasta procedura la acest indicator nu depaseste pe anul 2020 pragul  valoric prevazut de art.7 alin.(5) din Leg. 98/2016 privind achizitiile publice.
Având în vedere valoarea estimata a achizitiei, în baza prevederilor art. 43 alin. 3 din HG 395/2016,
-(3) Prin exceptie de la alin. (1), în cazul în care valoarea estimata a achizitiei este mai mica de:
c) 4.500 lei, autoritatea contractanta are dreptul de a plati direct, pe baza angajamentului legal, fara   acceptarea prealabila a unei oferte
7. Sursa de finantare a achizitiei publice : Credite bugetare Consiliul Judetean Arges.
8. Transmiterea ofertelor pentru achizitia directa “ Grup electrogen  capotat, insonorizat, cu pornire automata, tablou AAR (ATS) inclus, putere St-by 70 kVA, 50 Hz, motorizare diesel” catre Spitalul de Boli Cronice Calinesti se va face prin E-mail : spitalulcalinesti@yahoo.com, sau letric, care trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
– Datele de identificare ale societatii (adresa, numar de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie), precum si datele de contact ale persoanei desemnate sa se implice în relatiile cu Spitalul de Boli Cronice Calinesti.
– Disponibilitatea firmei dvs. de a  indeplini conditiile de livrare.
–  Formular de oferta la  care sa fie atasate :
– Oferta financiara   in lei, fara TVA.
–  Propunere tehnica ( caracteristici tehnice  ale produselor)
– Perioada de valabilitate a ofertei 90 de zile;
– Data linita de depunere a ofertelor : 30.06.2020
– Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut – Data limita de depunere a ofertelor : 6 zile lucratoare de la data publicarii anuntului, prin e-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com sau letric pe adresa mentionata la punctul 1.
– Atribuirea se va face on-line prin sistem SICAP.
Persoane de contact: economist achizitii , Melesiandru Mihaela , telefon fix: 0248545575; mobil : 0730899046
Caiet de sarcini – descărcare    

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *