Anunț nr. 6623 din 15.12.2021 – REZULTAT CONTESTAȚIE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT– SECȚIE BOLI CRONICE

6623 / 15.12.2021 REZULTAT CONTESTAȚIE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT– SECȚIE BOLI CRONICE Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj proba scrisă inițială Punctaj contestație Admis/ Respins   1.   Craciun Mihaela   46 Puncte   51 Puncte   ADMIS Secretar comisie examen, Ec. Baltă Mihaela

Continue Reading

Anunț nr. 6550/13.12.2021 – rezultate proba scrisă  la concursul de ocupare a posturilor de asistent medical debutant in cadrul Secției Boli Cronice

Nr. 6550/13.12.2021                                                REZULTATE PROBA SCRISĂ  la concursul de ocupare a posturilor de asistent medical debutant in cadrul Secției Boli Cronice   Nr Crt. Nume si prenume Punctaj obtinut proba scrisa Admis /Respins […]

Continue Reading

Anunț nr. 6270 din 2.12.2021 – reprogramare concurs pentru ocuparea posturilor de asistent medical debutant – Secția Boli Cronice

Nr. 6270/02.12.2021 ANUNŢ REPROGRAMARE CONCURS Spitalul de Boli Cronice, cu sediul în localitatea Călinești, strada  Dr. Ion Crăciun, număr 484, județul Argeș, anunță reprogramarea concursului pentru ocuparea posturilor de asistent medical debutant – Secția Boli Cronice astfel: – Proba scrisă în data de 13.12.2021, ora 11,00, – Proba interviu în data de 16.12.2021, ora 11,00 . […]

Continue Reading

Anunț nr. 6076 din 23.11.2021 – amânare concurs pentru ocuparea posturilor de asistent medical debutant – Secția Boli Cronice

Nr. 6076/23.11.2021 ANUNȚ Având in vedere prevederile art. 38 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, […]

Continue Reading

Anunț nr. 6086 din 23.11.2021 – rezultate finale Concurs Director Financiar Contabil

Nr. 6086/23.11.2021 ANUNȚ REZULTATE FINALE Concurs Director Financiar Contabil Nr. Crt. Nume si prenume candidat Nota finala   Admis / Respins  pentru ocupare post 1. ZEVEDEI ELENA MADALINA 9,00 ADMIS Contestarea rezultatului final, cu excepția interviului de selecție se va face in termen de 24 de ore de la data afișării. Secretar comisie examen, Ec. […]

Continue Reading

Anunț nr. 6083 din 23.11.2021 – rezultate probă interviu examen funcție director financiar contabil

Nr.6083/23.11.2021 REZULTATELE OBŢINUTE INTERVIU examen funcție director financiar contabil Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nota obţinuta Admis / Respins 1. ZEVEDEI ELENA MADALINA 9,25 ADMIS Secretar comisie examen, Ec. Baltă Mihaela

Continue Reading

Anunț nr. 6079 din 23.11.2021 – rezultate privind proiectul de specialitate examen funcție director financiar contabil

Nr. 6079/23.11.2021 REZULTATELE OBŢINUTE ÎN URMA SUSŢINERII PROIECTULUI DE SPECIALITATE examen funcție director financiar contabil Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nota obţinuta Admis / Respins 1. ZEVEDEI ELENA MADALINA  9,00 ADMIS Secretar comisie examen, Ec. Baltă Mihaela

Continue Reading

Anunț nr. 6077 din 23.11.2021 – resultate probă scrisă examen de ocupare a funcției de Director Financiar Contabil

Nr. 6077/23.11.2021 REZULTATELE ÎN URMA SUSŢINERII PROBEI SCRISE la examen de ocupare a funcției de Director Financiar Contabil Nr Crt. Nume si prenume Punctaj obtinut proba scrisa Admis /Respins 1. ZEVEDEI ELENA MADALINA 8,75 ADMIS Contestațiile pentru proba scrisa se depun la compartiment RUNOS din cadrul unității in termen de 24 ore de la afișarea […]

Continue Reading

Anunț nr. 6021 din 22.11.2021 – rezultate proba scrisă la concursul de ocupare a postului de infirmiera debutant in cadrul Secției Îngrijiri Paliative

Nr.6021/22.11.2021 ANUNȚ REZULTATELE ÎN URMA SUSŢINERII PROBEI SCRISE la concurs de ocupare a postului de infirmiera debutant in cadrul Secției Îngrijiri Paliative Nr Crt. Nume si prenume Punctaj obținut proba scrisa Admis /Respins 1. Guita Claudia Florina 36 puncte RESPINS 2. Necula Iuliana Elena 80 puncte ADMIS Contestațiile pentru proba scrisa se depun la compartiment […]

Continue Reading

Anunț nr. 6013 din 22.11.2021 – rezultat final examen pentru ocuparea postului de asistent medical debutant – Compartimentul Îngrijiri Paliative

Nr. 6013/22.11.2021 ANUNȚ REZULTAT FINAL LA EXAMENUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT – COMPARTIMENT INGRIJIRI PALIATIVE Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj final Admis/ Respins 1. GEORGESCU ELENA MIHAELA 90,50 puncte ADMIS Candidata declarată ” Admis ” la examen are obligația să se prezinte la post în termen de maxim  15 zile […]

Continue Reading