Anunț nr. 6209 din 17.11.2022 – concurs /examen pentru ocuparea functiei specifice comitetului director a unitatii de director medical, vacant pe perioada determinata de 4 ani;

Nr. 6209 / 17.11.2022 ANUNȚ În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017,       Spitalul de […]

Continue Reading

Anunț nr. 3213 din 29.06.2022 – concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a următoarelor posturi vacanteꓽ – 1 post vacant de îngrijitoare in cadrul Compartimentului Îngrijiri Paliative; – 1 post vacant de infirmiera debutant in cadrul Compartimentului Îngrijiri Paliative

3213 / 29.06.2022 ANUNŢ SPITALUL DE BOLI CRONICE CALINESTI, organizează concurs conform HG nr. 286/2011, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a următoarelor posturi vacanteꓽ – 1 post vacant de îngrijitoare in cadrul Compartimentului Îngrijiri Paliative; – 1 post vacant de infirmiera debutant in cadrul Compartimentului Îngrijiri Paliative Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele […]

Continue Reading