ANUNȚ Nr.5532 din 05.10.2023 – PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A UNEI FUNCTII CONTRACTUALE VACANTE IN CADRUL SPITALULUI DE BOLI CRONICE CALINESTI

Nr.5532/05.10.2023 ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A UNEI FUNCTII CONTRACTUALE VACANTE IN CADRUL SPITALULUI DE BOLI CRONICE CALINESTI In conformitate cu dispozitiile art. 32 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul de Boli Cronice Calinesti, anunta ocuparea prin transfer, la cerere, a […]

Continue Reading

ANUNȚ NR. 4514 din 16.08.2023 – PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE ÎN CADRUL SPITALULUI DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI

NR. 4514/16.08.2023 ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE ÎN CADRUL SPITALULUI DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI In conformitate cu dispozitiile art. 32 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul de Boli Cronice Calinesti anunta ocuparea prin transfer, la cerere, […]

Continue Reading

Anunț nr. 2795 din 16.05.2023 – suspendare procedură de ocupare a posturilor vacante, pentru urmatoarele posturiꓽ – medic primar, specialitatea medicina de familie cu competenta ingrijiri paliative in cadrul Sectiei Ingrijiri Paliative; – medic specialitatea medicina de familie cu competenta ingrijiri paliative in cadrul Sectiei Ingrijiri Paliative.

Nr. 2795 / 16.05.2023 ANUNȚ Avand in vedere prevederile art IV din OUG nr. 34/2023 privind unele   masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, se suspenda procedura de ocupare a posturilor vacante, pentru urmatoarele posturiꓽ – medic primar, specialitatea medicina de familie cu competenta ingrijiri paliative in cadrul […]

Continue Reading

Anunț nr. 2764 din 16.05.2023 – la concursul organizat de Spitalul de Boli Cronice Calinesti pentru ocuparea postului de director medical, nu au fost inregistrate dosare de participare la concurs.

Nr. 2764 / 16.05.2023 ANUNȚ La concursul organizat de Spitalul de Boli Cronice Calinesti pentru ocuparea postului de director medical, nu au fost inregistrate dosare de participare la concurs. MANAGER INTERIMAR, Ec. Pompilia Mitulescu RUNOS Ec. Mihaela Baltă

Continue Reading

Anunț nr. 2460 din 2.05.2023 – concurs/examen conform O.M.S nr. 166/2023, pentru ocuparea urmatoarelor posturi  vacante, pe perioada nedeterminată, cu norma intreagaꓽ       -medic primar, specialitatea medicina de familie cu competenta ingrijiri paliative in cadrul Sectiei Ingrijiri Paliative; – medic specialitatea medicina generala cu competenta ingrijiri paliative in cadrul Sectiei Ingrijiri Paliative.

Nr.2460 / 02.05.2023   ANUNȚ        Spitalul de Boli Cronice cu sediul în Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr.484, organizează  concurs/examen conform O.M.S nr. 166/2023, pentru ocuparea urmatoarelor posturi  vacante, pe perioada nedeterminată, cu norma intreagaꓽ -medic primar, specialitatea medicina de familie cu competenta ingrijiri paliative in cadrul Sectiei Ingrijiri Paliative; -medic specialitatea medicina generala cu competenta […]

Continue Reading

Anunț nr. 2217 din 21.04.2023 – ă concurs /examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează: DENUMIREA POSTULUIꓽ DIRECTOR MEDICAL

ANUNȚ În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul de Boli Cronice Calinesti, […]

Continue Reading

Anunț nr. 1756 – REZULTATUL FINAL LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOARE SECTIA BOLI CRONICE

1756/27.03.2022 REZULTATUL FINAL LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOARE SECTIA BOLI CRONICE Nr. crt. Initiale nume şi prenume candidat Nr. si data dosar Punctaj final Admis/ Respins pentru ocupare post 1. G.C.F 1131/02.03.2023 86,50 puncte Respins 2. V.E.C 1305/10.03.2023 88,50 puncte Admis        Candidata declarata admisa la concurs este obligata sa se prezinte […]

Continue Reading

Anunț nr. 1614 din 22.03.2023 – rezultate proba scrisă  la concursul de ocupare a postului de îngrijitoare la Secția Boli Cronice

Nr 1614 / 22.03.2023 REZULTATELE ÎN URMA SUSŢINERII PROBEI SCRISE la concursul de ocupare a postului de ingrijitoare la Secția Boli Cronice Nr. crt. Initiale Nume si Prenume Candidat Nr. si data cerere/dosar Punctaj Admis/Respins 1. G.C.F 1131/02.03.2023 73 puncte admis 2. T.M.M 1190/06.03.2023 31 puncte respins 3. V.E.C 1305/10.03.2023 77 puncte admis 4. P.R.I […]

Continue Reading

Anunț nr. 1066 din 27.02.2023, concurs – 1 post vacant de ingrijitoare, normă intreagă in cadrul Secției Boli Cronice , contract individual de muncă pe durată nedeterminată.

Nr. 1066/27.02.2023 ANUNŢ CONCURS Spitalul de Boli Cronice Călinești, cu sediul in Călinești, Str.Dr. İon Crăciun, nr 484, jud. Argeș, in conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022, scoate la concurs: – 1 post vacant de ingrijitoare, normă intreagă in cadrul Secției Boli Cronice , contract individual de muncă pe durată nedeterminată. Concursul se va desfășura […]

Continue Reading