Anunț de Publicitate SICAP nr. ADV1363192 din 10.05.2023

Achiziții Anunțuri

1.Obiectul Procedurii : ” Lucrări reparații și modernizare ascensor de 6 persoane, 4 stații, 500 kg”, conform  Caietului de sarcini nr.2618 din 9 mai 2023.
Cod CPV: 424161006 – Ascensoare
2. Valoarea maxima estimată : 147.059lei fără TVA , 175.000lei cu TVA ; 30.012eur fără TVA.
3. Procedura de achiziție aplicată :          Achiziție directa online, prin publicarea unui anunț de publicitate pe site-ul oficial al spitalului www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro și pe site-ul SICAP  www.e-licitatie.ro si selectarea ofertantului câștigător conform documentației de atribuire.
Număr anunț: ADV1363192
Tip contract: Lucrări
Tip anunț: Achiziții directe
Data publicare: 10.05.2023 – ora 16:17
Data limită depunere ofertă: 31.05.2023- ora 09:00

CAIET DE SARCINI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *