Anunț de Publicitate SICAP nr. ADV1363367 din 11.05.2023

Achiziții Anunțuri

1. Obiectul achiziției :   ” Servicii medicale – medic specialist competenta îngrijiri paleative „conform caiet de sarcini nr.2679  din 11 mai  2023.  Cod CPV 85121200-5 : Servicii prestate de medici specialiști .
2. Valoarea maximă lunară – 6.258,86lei fără TVA; 7.448lei cu TVA.
3. Procedura de achiziții aplicată : Procedura simplificata proprie, servicii sociale și alte servicii specifice pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2. La Leg. 98/2016 , criteriul de selecție prețul cel mai scăzut, conform documentației de atribuire prin Anunț de Publicitate SICAP
Număr anunț: ADV1363367
Tip contract: Servicii
Tip anunț: Anexa2
Data publicare: 11.05.2023 12:34;
Data limita depunere ofertă: 22.05.2023 10:00

CAIET DE SARCINI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *