Structura organizatorică

Structura organizatorică a spitalului prevede:

– Secție boli cronice cu un număr de 30 paturi;

– Secție Îngrijiri Paliative cu un nr. de 57 de paturi;

– Camera de gardă;

– Farmacie;

– Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

– Compartiment de evaluare și statistică medicală;

– Ambulatoriu integrat cu cabinet în specialitatea medicină internă;

– Aparat funcțional.

Serviciile de laborator analize medicale,  radiologie și imagistică medicală sunt externalizate și asigurate prin contract de prestări servicii  cu furnizori autorizați și acreditați în condițiile legii.