Structura organizatorică

Structura organizatorică a spitalului prevede:

 

 

– Secţie boli cronice cu un număr de 30 paturi;

 

– Compartiment îngrijiri paliative cu un numar de 10 paturi;

 

– Camera de gardă;

 

– Farmacie;

 

– Compartiment de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

 

– Compartiment de evaluare şi statistică medicală;

 

– Ambulatoriu integrat cu cabinet în specialitatea medicină internă;

 

– Aparat funcţional.

 

Serviciile de laborator analize medicale,  radiologie şi imagistică medicală sunt externalizate şi asigurate prin contract de prestări servicii  cu furnizori autorizaţi şi acreditaţi în condiţiile legii.