Structura organizatorică

Structura organizatorică a spitalului prevede:

– Secție boli cronice cu un număr de 30 paturi;
– Secție Îngrijiri Paliative cu un nr. de 57 de paturi;
– Compartimentul de spitalizare de zi (specialitatea medicină internă)– 5 paturi;

TOTAL – 92 paturi

– Camera de gardă;
– Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
– Compartiment de evaluare și statistică medicală;
– Ambulatoriu integrat cu cabinet în specialitatea medicină internă;
– Farmacie;
– Laborator radiologie și imagistică medicală;
– Aparat funcțional.

Serviciile de laborator analize medicale,  radiologie și imagistică medicală sunt externalizate și asigurate prin contract de prestări servicii  cu furnizori autorizați și acreditați în condițiile legii.