Lista documentelor de interes public

Anexa nr. 2

Organigrama Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti;
Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti;
Regulamentul Intern al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti;
Codul de etica si conduita profesionala al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti;
Structura organizatorica a Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti;
Declarațiile de avere și de interese ale persoanelor cu functie de coducere din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti;
Lista Comitet Director
Lista cu personalul medical din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti
Lista cu obiectele de inventar propuse pentru casare
Lista cu tarifele aprobate pentru analize medicale de laborator si CT, radiologie , medicina legala, operatii estetice la cerere si alte taxe.
Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobate în baza prevederilor legii anuale de aprobare a bugetului de stat;
Bugetul programelor nationale de sanatate
Contul de execuţie bugetară;
Situaţii financiare trimestriale şi anuale
Execuţia bugetară lunară, trimestrială sau anuală;
Strategii, programe de dezvoltare ale Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti;
Inventarul bunurilor aflate în Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti;
Informări privind stadiul realizării investiţiilor proprii;
Programul anual al achiziţiilor publice;
Dosarul achiziţiilor publice;
Documentaţiile privind atribuirea contractelor de achiziţii publice cit şi contractele de
concesiune lucrãri publice şi servicii;
Raportul anual al achiziţiilor publice;
Contracte de vânzare – cumpărare;
Contracte încheiate pentru achiziţii de bunuri, servicii sau lucrări urmare a procedurilor
de achiziţii publice;
Rapoartele anuale de activitate;
Hotarari judecatoresti irevocabile in care este parte Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti;
Planul de audit public intern;
Documentele elaborate de comisiile de concurs şi respectiv de comisiile de soluţionare a contestaţiilor pentru concursurile organizate de Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti;
Stat de functii
Proceduri de sistem, proceduri operationale, protocoale medicale, instructiuni de lucru
Fisele post