Lista documentelor de interes public

 • Organigrama Spitalului ;
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului;
 • Regulamentul Intern al Spitalului ;
 • Codul de etica si conduita profesionala al Spitalului;
 • Structura organizatorica a Spitalului ;
 • Declarațiile de avere și de interese ale persoanelor cu functie de coducere din cadrul Spitalului ;
 • Lista Comitet Director
 • Lista cu personalul medical din cadrul Spitalului
 • Lista cu tarifele aprobate pentru analize medicale de laborator
 • Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobate în baza prevederilor legii anuale de aprobare a bugetului de stat;
 • Contul de execuţie bugetară;
 • Execuţia bugetară lunară, trimestrială sau anuală;
 • Strategii, programe de dezvoltare ale Spitalului ;
 • Programul anual al achiziţiilor publice;
 • Dosarul achiziţiilor publice;
 • Documentaţiile privind atribuirea contractelor de achiziţii publice cit şi contractele de concesiune lucrãri publice şi servicii;
 • Raportul anual al achiziţiilor publice;
 • Contracte încheiate pentru achiziţii de bunuri, servicii sau lucrări urmare a procedurilor de achiziţii publice;
 • Rapoartele anuale de activitate;
 • Documentele elaborate de comisiile de concurs şi respectiv de comisiile de soluţionare a contestaţiilor pentru concursurile organizate de Spital ;
 • Stat de functii
 • Proceduri de sistem, proceduri operationale, protocoale medicale, instructiuni de lucru
 • Fisele post