Liberul Acces La Informație

NORME METODOLOGICE din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Emitent : GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicată în : MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 8 martie 2002

Persoana responsabilă de aplicarea Legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și responsabil pentru relația cu societatea civilă este 

Responsabil cu atribuții privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public este 

ANEXA 1 – Cerere conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

ANEXA 2A – Reclamație Administrativă

ANEXA 2B – Reclamație Administrativă 2

Listă cuprinzând documentele de interes public, produse și/sau gestionate, altele decât cele puse la dispoziție, din oficiu

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2019