Consiliul etic

COMPONENȚĂ 

  • Medic specialist medicina de familie cu competență îngrijiri paliative Dr. Sȃrboiu Raluca Maria –  președinte
  • Medic specialist medicină internă Dr. Sorici Ioana Adriana – membru permanent
  • Medic specialist Dr. Elefterescu Venera –  membru supleant
  •  Asistent Măldăianu Elena – membru permanent
  • Asistent Gagea Liliana –  membru supleant
  • Asistent Dumitrescu Cristina –  membru permanent
  • Asistent Cîrstea Gabriela – membru supleant
  • Economist Filip Anca – Secretar


Invitație Asociația Națională pentru Protecția Pacienților


Activitate Consiliul de Etică 2021
Activitate Consiliul de Etică 2020
Activitate Consiliul de Etică 2019
Activitate Consiliul de Etică 2018