Consiliul etic

COMPONENȚĂ 

  • Medic specialist medicina de familie cu competență îngrijiri paliative Dr. Sȃrboiu Raluca Maria –  președinte
  • Medic specialist medicină internă Dr. Sorici Ioana Adriana – membru permanent
  • Medic specialist Dr. Elefterescu Venera –  membru supleant
  •  Asistent Măldăianu Elena – membru permanent
  • Asistent Gagea Liliana –  membru supleant
  • Asistent Dumitrescu Cristina –  membru permanent
  • Asistent Cîrstea Gabriela – membru supleant
  • Economist Filip Anca – Secretar


Invitație Asociația Națională pentru Protecția Pacienților

Activitate Consiliul de Etică 2022
Activitate Consiliul de Etică 2021
Activitate Consiliul de Etică 2020
Activitate Consiliul de Etică 2019
Activitate Consiliul de Etică 2018