Buget de venituri și cheltuieli

Buget 2024


BUGETUL pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027 – CENTRALIZATOR
Bugetul investițiilor publice ți activitățiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027 – VENITURI
LISTA poziției ALTE CHELTUIELI SE INVESTIȚII, defalcată pe bunuri în anul 2024

Buget 2023


Buget venituri
Buget cheltuieli
Listă investiții

Buget 2022


Bilanț 31.12.2022
Bilanț 31.09.2022
Bilanț 31.06.2022
Bilanț 31.03.2022
Buget de venituri și cheltuieli la 15.12.2022
Buget de venituri și cheltuieli la 28.11.2022
Buget de venituri și cheltuieli la 27.10.2022
Buget de venituri și cheltuieli la 28.09.2022
Buget de venituri și cheltuieli la 30.08.2022
Buget de venituri și cheltuieli la 30.06.2022
Buget venituri
Buget cheltuieli
Listă investiții

Buget 2021


Buget venituri
Buget cheltuieli
Bilanț 31.03.2021
Bilanț 31.06.2021
Bilanț 31.09.2021
Bilanț 31.12.2021
Rezultat patrimonial 31.02.2021

Buget 2020

BUGET ANUL 2020

BUGET IULIE 2020

BUGET 16 IUNIE 2020

BUGET DECEMBRIE 2020

BILANȚ 2020

Buget 2019

BUGET ANUL 2019

BILANT 30.09.2019

Buget 2018

BUGET 28.11.2018

BUGET SPITAL CALINESTI 31.07.2018

BUGET SPITAL CALINESTI 31.07.2018

BILANT la 31.12.2018

BILANT 30.09.2018

BILANT 30.06.2018