Anunț nr. 6076 din 23.11.2021 – amânare concurs pentru ocuparea posturilor de asistent medical debutant – Secția Boli Cronice

Anunțuri Concursuri și examene

Nr. 6076/23.11.2021

ANUNȚ

Având in vedere prevederile art. 38 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, managerul Spitalului de Boli Cronice Călinești anunță, amânarea  din motive obiective, a concursului pentru ocuparea posturilor de asistent medical debutant – Secția Boli Cronice la o data care se va comunica ulterior.

MANAGER,
CAMELIA ȘERB

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *