Anunț nr. 6076 din 23.11.2021 – amânare concurs pentru ocuparea posturilor de asistent medical debutant – Secția Boli Cronice

Nr. 6076/23.11.2021 ANUNȚ Având in vedere prevederile art. 38 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, […]

Continue Reading

Anunț nr. 6086 din 23.11.2021 – rezultate finale Concurs Director Financiar Contabil

Nr. 6086/23.11.2021 ANUNȚ REZULTATE FINALE Concurs Director Financiar Contabil Nr. Crt. Nume si prenume candidat Nota finala   Admis / Respins  pentru ocupare post 1. ZEVEDEI ELENA MADALINA 9,00 ADMIS Contestarea rezultatului final, cu excepția interviului de selecție se va face in termen de 24 de ore de la data afișării. Secretar comisie examen, Ec. […]

Continue Reading

Anunț nr. 6083 din 23.11.2021 – rezultate probă interviu examen funcție director financiar contabil

Nr.6083/23.11.2021 REZULTATELE OBŢINUTE INTERVIU examen funcție director financiar contabil Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nota obţinuta Admis / Respins 1. ZEVEDEI ELENA MADALINA 9,25 ADMIS Secretar comisie examen, Ec. Baltă Mihaela

Continue Reading

Anunț nr. 6079 din 23.11.2021 – rezultate privind proiectul de specialitate examen funcție director financiar contabil

Nr. 6079/23.11.2021 REZULTATELE OBŢINUTE ÎN URMA SUSŢINERII PROIECTULUI DE SPECIALITATE examen funcție director financiar contabil Nr. crt. Nume şi prenume candidat Nota obţinuta Admis / Respins 1. ZEVEDEI ELENA MADALINA  9,00 ADMIS Secretar comisie examen, Ec. Baltă Mihaela

Continue Reading

Anunț nr. 6077 din 23.11.2021 – resultate probă scrisă examen de ocupare a funcției de Director Financiar Contabil

Nr. 6077/23.11.2021 REZULTATELE ÎN URMA SUSŢINERII PROBEI SCRISE la examen de ocupare a funcției de Director Financiar Contabil Nr Crt. Nume si prenume Punctaj obtinut proba scrisa Admis /Respins 1. ZEVEDEI ELENA MADALINA 8,75 ADMIS Contestațiile pentru proba scrisa se depun la compartiment RUNOS din cadrul unității in termen de 24 ore de la afișarea […]

Continue Reading

Anunț nr. 6021 din 22.11.2021 – rezultate proba scrisă la concursul de ocupare a postului de infirmiera debutant in cadrul Secției Îngrijiri Paliative

Nr.6021/22.11.2021 ANUNȚ REZULTATELE ÎN URMA SUSŢINERII PROBEI SCRISE la concurs de ocupare a postului de infirmiera debutant in cadrul Secției Îngrijiri Paliative Nr Crt. Nume si prenume Punctaj obținut proba scrisa Admis /Respins 1. Guita Claudia Florina 36 puncte RESPINS 2. Necula Iuliana Elena 80 puncte ADMIS Contestațiile pentru proba scrisa se depun la compartiment […]

Continue Reading

Anunț nr. 6013 din 22.11.2021 – rezultat final examen pentru ocuparea postului de asistent medical debutant – Compartimentul Îngrijiri Paliative

Nr. 6013/22.11.2021 ANUNȚ REZULTAT FINAL LA EXAMENUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT – COMPARTIMENT INGRIJIRI PALIATIVE Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj final Admis/ Respins 1. GEORGESCU ELENA MIHAELA 90,50 puncte ADMIS Candidata declarată ” Admis ” la examen are obligația să se prezinte la post în termen de maxim  15 zile […]

Continue Reading

Anunț nr. 6010 din 22.11.2021 – rezultate proba interviu pentru examen post asistent medical debutant Secția Îngrijiri Paliative

Nr. 6010/22.11.2021 REZULTATELE OBŢINUTE ÎN URMA SUSŢINERII INTERVIULUI examen post asistent medical debutant Secția Îngrijiri Paliative Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj obţinut Admis / Respins 1. GEORGESCU ELENA MIHAELA 87 puncte ADMIS Secretar comisie examen, Ec. Baltă Mihaela

Continue Reading

Anunț nr. 5993 din 22.11.2021 – rezultate probă scrisă la examenul de ocupare a postului de asistent medical debutant în cadrul Secției Îngrijiri Paliative

5993/22.11.2021 REZULTATELE ÎN URMA SUSŢINERII PROBEI SCRISE la examen de ocupare a postului de asistent medical debutant în cadrul Secției Îngrijiri Paliative Nr Crt. Nume si prenume Punctaj obținut proba scrisa Admis /Respins 1. GEORGESCU ELENA MIHAELA 94 puncte ADMIS Contestațiile pentru proba scrisa se depun la compartiment RUNOS din cadrul unității pana la data […]

Continue Reading

Anunț nr. 5881 din 16.11.2021 –  rezultatul selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului de Director Financiar Contabil

      Nr. 5881 / 16.11.2021    Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului de Director Financiar Contabil   În urma verificării  dosarului depus pentru concursul organizat din data de 23.11.2021 – ora 10.00,  în cadrul Spitalului de Boli Cronice Călinești, am constatat validitate/invaliditate candidaturii depuse, conform legislației in vigoare si am […]

Continue Reading